Jyrki Jaskari

Työkokemus ja osaaminen

  • Projektinhallinta
  • Prosessien kehitys
  • Johtamisjärjestelmät (laatu, ympäristö)
  • Ostotoiminta ja toimittajayhteistyö
  • ERP-järjestelmien kehitys
  • Toimitusketjun hallinta

”Lean-ajattelu, samoin kuin johtamisjärjestelmät mielletään helposti hankaliksi, tuottavan toiminnan hidasteiksi. Lisäksi laadunhallinta voidaan mieltää osittain perusprosessin ”ulkopuoliseksi” toiminnoksi. Parhaimmillaan ne kuitenkin toimivat työntekijän ajattelun ja toimintaprosessien luontevana lähtökohtana. Oikein oivallettuna molemmissa on kysymys yksinkertaisista, maalaisjärjellä ajateltavista asioista. Lean-ajattelu ja johtamisjärjestelmät tukevat toisiaan ja ajavat samaan maaliin – yksinkertainen ja helppo tarkoittaa pääsääntöisesti nopeaa ja virheetöntä, loppuun asti.
Tunnistamalla arvoketju ja osallistamalla työntekijät kehitykseen, keskitytään olennaiseen ja voidaan päästä prosessin jatkuvan kehittymisen tielle. ”

Miten voisimme olla teille avuksi?
p. 050 576 7781
jyrki.jaskari(a)emineo.fi