Tilikauden mittainen matka

Budjetti – Tilikauden mittainen matka

Joku on joskus maininnut, että yritystä ohjataan kuin laivaa. Paljon yhtäläisyyttä asiassa onkin. Kummassakin on kapteeni, miehistö ja matkassa muita sidosryhmiä. Kummallakin on tavoitteellinen päämäärä. Laivoja, kuten yrityksiäkin, on pieniä ja suuria. Aikaisempaa kokemusta matkanteosta on enemmän tai vähemmän kipparilla, miehistöllä ja muilla matkassa olijoilla.

Jotta laiva pääsee määränpäähänsä suorinta tietä ilman konerikkoja, tarvitaan navigointia ja mittareita. Karttaan tai navigaattoriin tukeudutaan, koska reitiltä poikkeaminen aiheuttaa viivästystä ja lisäkustannuksia. On siis oltava selkeä tavoite ja välineet, joilla matkan etenemistä kohti päämäärää arvioidaan. Lopuksi on vielä hyvä tarkastella, päästiinkö perille oikeaan satamaan.

Yrityksessä tavoite asetetaan budjetin avulla. On tärkeää, että tavoite on määritelty, päätetty ja dokumentoitu. Ollaanpa tilikauden mittaisella matkalla missä kohtaa vaan, on miehistön voitava tarkastella reitillä pysymistä. Kuten karttakin, budjetti jäsentää matkan ajallisesti ja sisällöllisesti sekä raamittaa kokonaisuuden. Kun tavoite on asetettu, siihen pyritään, vaikka myrskyt yllättäisivätkin matkalla.

Ison ja pienen laivan mittarit näyttävät erilaisilta. Mitä suurempi moottori tai tuotantolaitos, sitä enemmän asioita, joita on pystyttävä erikseen ja yksittäin tarkastelemaan. Vikatila tai koneen väärät säädöt jäävät huomaamatta, mikäli mittarit ovat liian yleisluontoisia. Yksittäiselläkin tekijällä on merkitystä kokonaisuudessa.

Aivan oleellisia avainmittareita ei suuressa tai pienessäkään veneessä välttämättä ole montaa. Yhtä kaikki, mittareiden tulee kuitenkin olla oikein valittuja ja toiminnaltaan luotettavia. Niiden tulee tuottaa ajan tasalla olevaa tietoa. Mittareiden tulee toimia häiriöttömästi ja kapteenin täytyy ymmärtää, mitä itse lukema tarkoittaa ja mitkä asiat lukemaan vaikuttavat.

Ulkoiset sidosryhmät asettavat omat raportointivelvoitteensa, jotka täytetään viimeistään siinä vaiheessa, kun tilikauden mittainen matka on tehty. Laissa pakolliseksi säädetyn ulkoisen laskennan lisäksi tarvitaan toimintaa paremmin kuvaavaa sisäistä laskentaa, joka kertoo matkan aikana tarkalleen, kuinka kone käy. Parhaimmillaan erilaiset mittarit tukevat toisiaan ja päätyvät samaan lopputulokseen eri näkökulmista tarkasteltuna. Näin saadaan parempi kokonaiskuva, varmistetaan mittarien toimivuus ja luotettavuus lisääntyy.

Kun raja-arvo ylittyy, tulee valon vilkkua ja hälyttää. Korjauskeinot ovat siinä vaiheessa kuitenkin rajalliset. Mittareita tulee tarkastella jatkuvasti, jotta edessä olevat ongelmat ja karikot olisivat ennakoitavissa. Viime hetken väistöliikkeet eivät enää ole helppoja.

Yritykselle polttoainemittari antaa tietoa käyttöpääoman riittävyydestä. Jos kassan käyttäytymistä halutaan ennustaa pidemmälle, tarvitaan myös budjetti. Budjettikartan perusteella voidaan määrittää kulutus ja tehdä tarvittavat päätökset tavoitteen saavuttamiseksi. Näin tilikauden mittaiselle matkalle voidaan lähteä turvallisin mielin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.