Mistä ammattitaitoinen ja edullinen tilitoimisto?

Kirjanpidon ja taloushallinnon toteuttamiseen on vaihtoehtoja. Kun yritys on suuri, on talousosasto usein osa omaa organisaatiota. Kirjanpitoa osaava yrittäjä voi hoitaa kirjanpidon itse, usein tosin illat tai viikonloput uhraten. Kun osaaminen tai aika on kortilla, laissakin pakolliseksi säädetty kirjanpitovelvollisuus toteutuu helpoimmin ulkoistamalla kirjanpito osaaviin käsiin.

Kuten ostettavissa palveluissa yleensä, myös kirjanpidossa laadun ja hinnan on kohdattava. Vaikka kirjanpidon toteuttamista ohjaa laki, tekijöiden toimintatavoissa on vaihtelua. Tärkeää on, saako asiakas sitä, mitä se tarvitsee ja haluaa.

Emineo Oy kilpailuttaa yrityksesi taloushallintopalvelut. Etsimme palveluillesi toteuttajan, joka vastaa parhaiten yrityksesi tarpeisiin kustannustehokkuutta unohtamatta.Toimialalla on sekä sähköisiin ratkaisuihin orientoituneita että perinteisempiä toimijoita. Jos yritystoiminta on pientä ja selkeää tai yrittäjällä seurantatyökalut vaikka omasta takaa kunnossa, riittää palvelu, jolla lakisääteisiin vaatimuksiin vastataan. Tarpeettomista ratkaisuista tai lisäpalveluista ei kannata maksaa, vaan palvelut on mitoitettava oman toimintaan.

Lakisääteistä raportointia tärkeämpää on saada riittävän tarkkaa tietoa siitä, kuinka yrityksellä menee. Yrityskoosta tai toiminnasta riippuen joskus ulkoisen laskennan tuottama tieto on aivan riittävää yrityksen ohjausta varten. Lukuja on osattava tulkita sekä ymmärrettävä, mistä ne muodostuvat.

Joskus kirjanpidon raportin tuottama tieto ei riitä. Näkemys kannattavuudesta tuotteen, tuoteryhmien tai asiakkaiden kohdalla vaatii taustaksi tietoa muualta. Parhaimmillaan tällaista tietoa tuottaa esimerkiksi asiakkaan oma tuotannonohjausjärjestelmä, joka ei ole välttämättä yhteydessä tilitoimiston kirjanpitojärjestelmään.

Tilitoimiston rooli on siirtymässä tapahtumien tallennuksesta ja lakisääteisestä raportoinnista konsultointiin. Tekniikka mahdollistaa rutiinien yksinkertaistamisen, jonka soisi näkyvän myös kirjanpidon hinnoittelussa. Konsultointia varten tarvitaan tietämystä toimialasta ja tuotannon prosesseista, jolloin juurisyihin ja kehittämiseen päästään oikeasti käsiksi. Murros on haastava ja toimijoilla erilaiset intressit.

Emineo Oy kilpailuttaa yrityksesi taloushallintopalvelut. Etsimme palveluillesi toteuttajan, joka vastaa parhaiten yrityksesi tarpeisiin kustannustehokkuutta unohtamatta.Kirjanpidon hinnoitteluperusteet ovat mielenkiintoinen ja toimialakohtainen erikoisuus. Yksi tekijä hinnoittelee palvelun vientiperusteisesti, toinen tositteiden määrän mukaan, kolmas tuntihinnalla ja neljäs kiinteällä kuukausihinnalla. Näiden yhdistelmiäkin on tavattu ja kyseisellä tilitoimistolla lienee edelleen asiakkaita.

Vaikka puhutaan muutaman prosentin kustannuksista suhteessa liikevaihtoon, asialla alkaa olla merkitystä, kun tapahtumia ja tekemistä on paljon. Samalla kasvaa myös osaamisen ja palveluiden joustavuuden painoarvo. Kun yritysvakuutuksiakin kilpailutetaan, on perusteltua kilpailuttaa myös muita, kiinteisiin kustannuksiin kuuluvia eriä.

Jos mietit yrityksesi tarpeita ja vastaavatko nykyiset palvelut sitä, mitä yritys tarvitsee, ota yhteyttä! Toteutamme kilpailutuksia ja vertailuja myös taloushallintopalveluiden osalta.