Tilikauden mittainen matka

Budjetti – Tilikauden mittainen matka

Tilikauden mittainen matka

Joku on joskus maininnut, että yritystä ohjataan kuin laivaa. Paljon yhtäläisyyttä asiassa onkin. Kummassakin on kapteeni, miehistö ja matkassa muita sidosryhmiä. Kummallakin on tavoitteellinen päämäärä. Laivoja, kuten yrityksiäkin, on pieniä ja suuria. Aikaisempaa kokemusta matkanteosta on enemmän tai vähemmän kipparilla, miehistöllä ja muilla matkassa olijoilla. Jotta laiva pääsee määränpäähänsä suorinta tietä ilman konerikkoja, tarvitaan navigointia ja mittareita. Karttaan tai navigaattoriin …

ERP – hyvä renki vai huono isäntä?

Viimeisen 20 vuoden aikana toiminnanohjausjärjestelmät, kavereiden kesken ERPit, ovat tulleet osaksi myös pk-yritysten arkipäivää. Melkein jokaisesta pajasta löytyy jonkinlainen ERP, mutta käyttöasteet ja –tavat vaihtelevat merkittävästi. Useimmiten taloustoiminnot on ainakin osin hoidettu järjestelmän avulla ja myös myyntitilaukset kirjataan järjestelmään viimeistään laskutusta varten. Sen sijaan tuotannonohjaus ja materiaalihallinto ovat usein käytännössä ERP-järjestelmän ulkopuolella. Mitä tulee tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin, yritykset eroavat totta kai …

Täsmällisyyden hinta

Hyvään asiakaspalveluun kuuluu toimitusvarmuus ja nimenomaan HYVÄ toimitusvarmuus. Toimitusvarmuus muodostuu kahdesta tekijästä – toimituksen oikea-aikaisuudesta sekä sisällöstä, mikä kattaa niin laadulliset kuin määrälliset asiat. Näistä ei varmaankaan vallitse merkittävää erimielisyyttä. Helppoa kuin heinänteko. Sen sijaan laadun parantamisesta syntyvät kustannukset jakavat enemmän mielipiteitä. Kun toimitusjohtajalle A 100% laatutaso on epärealistinen tavoite ja viimeiset prosentit sen lähistölläkin maksavat liikaa, toimitusjohtaja B kehottaa …